Family book of Katharina Margarete Elisabeth Przibilla

Spouses